10 kwietnia 2018 roku o godz. 18.00 odbyło się w Świetlicy wiejskiej zebranie mieszkańców Wielowicza i Płoskowa. Pani Sołtys przedstawiła mieszkańcom sprawozdanie z działalności sołectwa w 2017 r.

Obecny na spotkaniu Wójt Gminy Sośno, Leszek Stroiński, poinformował zebranych o działaniach Gminy dotyczących likwidacji skutków nawałnicy w 2017 r. Zapoznał mieszkańców z planami działań Gminy w 2018 r. Omówił również przygotowania do przebudowy świetlicy wiejskiej w Wielowiczu w ramach gminnego programu rewitalizacji. Wójt poinformował również mieszkańców o zbliżającym się terminie odbioru odpadów wielkogabarytowych, który nasta pi po świętach majowych.

Przedstawiciel Policji, Dzielnicowy Michał Czerwiński, uczulił mieszkańców sołectwa przed nieznajomymi, którzy w terminach wypłat rent i emerytur przebywają na terenie naszych wsi. Poprosił o natychmiastowe informowanie policji w takich sytuacjach.

Dyrektor ZGK w Sośnie, Marcin Grubicki, wyjaśniał sytuacje dotyczące  opóźnień odbioru ścieków z szamb, w szczególności związane z trudnościami w dojeździe do nieruchomości, dostępem do szamb itp.

Przedstawiciel (delegat rolników) Gminnej Spółki Wodnej poinformował o zmianach przepisów Prawa wodnego i skutków z tym związanych. Zwrócił uwagę na samofinansowanie GSW, ze szczególnym uwzględnieniem utożsamiania się rolników z problemami Spółki przy realizacji zadań.

Zebranie sołeckie było również okazją do przedstawienia strony internetowej naszego sołectwa. Pan Adam Ostrowski, twórca strony, zapoznał zebranych z funkcjonalnością naszej witryny w internecie. Wszystkich zachęcamy do ustawienia naszej strony jako startowej na wszystkich komputerach mieszkańców sołectwa.