Pani sołtys przedstawia sprawozdanie z czteroletniej kadencji

Przed chwilą wybraliśmy nowego sołtysa. Nowego, bo na nową kadencję, zebranie sołeckie mieszkańców wsi Płosków i Wielowicz wybrało Panią Krystynę Rakowską - Małek na sołtysa sołectwa Wielowicz.

W dzisiejszym zebraniu wyborczym wzięło udział 45 mieszkańców, z czego uprawnionych do głosowania było 43. Za dotychczasową Panią Sołtys głosowało 41 wyborców. To już będzie trzecia kadencja Pani Sołtys, dla której pozytywna ocena działań wśród mieszkańców stale rośnie. Wybraliśmy również członków Rady sołeckiej w dotychczasowym składzie: K. Dyrka, J. Niewczas, A. Matuszak i P. Dobrzański.

Wynik powyższych wyborów odbieramy jako akceptację dotychczasowych działań naszego sołectwa, pod przewodnictwem Pani Krysi, które są realizacją wspólnie opracowanej strategii sołectwa. Wspierajmy wszyscy Panią Sołtys w dalszej realizacji naszych planów, w szczególności dotyczących sfinalizowania modernizacji - przebudowy świetlicy wiejskiej z adaptacją na bibliotekę.

Obecny na zebraniu Wójt Gminy Sośno poinformował o najbliższych planach inwestycyjnych w gminie ze szczególnym uwzględnieniem naszego sołectwa. Potwierdził starania gminy w celu dokonania rewitalizacji świetlicy wiejskiej w Wielowiczu. Po przebudowie obiektu istnieje możliwość pozyskania środków na wyposażenie, ze szczególnym uwzględnieniem biblioteki.