zdjęcie przedstawia zakład napraw sprzętu rolniczego w Wielowiczu

Głównym elementem gospodarki sołectwa Wielowicz jest rolnictwo. Około 30 % mieszkańców utrzymuje się z pracy we własnym gospodarstwie rolnym. Na terenie Wielowicza są także dwie placówki handlowe (spółdzielcza i prywatna). Znajduje się tutaj także zakład naprawy maszyn rolniczych.

Od kilku lat w Wielowiczu funkcjonuje licencjonowana szkółka sadzonek truskawek. Miejscowe Kółko Rolnicze, zajmujące się do niedawna zabezpieczeniem podstawowych usług dla rolnictwa (młócenie kombajnem, wywóz obornika, orka), wydzierżawiło swoje nieruchomości rolnikom.

Zestawienie gospodarstw (lub użytkowników) rolnych Płoskowa i Wielowicza wg. klas użytków:

 Grupa obszarowa

Grupa obszarowa w ha

 Ilość

 Ogólna powierzchnia w ha

 Średnia ha

A

do 2,0

36

24,9695

0,69

B

2,01 -5,0

9

23,7768

2,64

C

5,01 -7,0

2

10,6053

5,03

D

7,01 -10,0

1

8,0800

8,08

E

10,01-15,0

1

12,8660

12,87

H

15,01  i powyżej

15

790,6609

52,71

RAZEM

64

870,9583

 

Źródło: Urząd Gminy Sośno, stan na dzień 31.12.2015 r.