I stało się!!! Nasze marzenia się spełniają!!!

Wielowicz otrzymał 500 tys. zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację projektu pn. "Budowa ogólnodostępnych wewnętrznych dróg gminnych w miejscowości Wielowicz". Dotyczy to odcinka nr 1 o długości 0,30300 km (od placu manewrowego przy sklepie i kościele do studni - żurawia) i odcinka nr 3 o długości 0,04998 km (z drugiej strony kościoła). Odcinek nr 2 o długości 0,05737 km (od drogi powiatowej do świetlicy - klubu wiejskiego) został wykonany w tym roku, jako uzupełnienie inwestycji przebudowy remizy OSP na świetlicę i bibliotekę z czytelnią.

Gmina Sośno zgłosiła 3 projekty na dofinansowanie inwestycji, na które posiadała dokumentację budowlaną. Oprócz Wielowicza zgłoszono także remont-przebudowę świetlicy i remizy OSP w Wąwelnie oraz budowę wodociągu w Sitnie i Jaszkowie. Niestety te projekty nie uzyskały dofinansowania. Spośród 80 inwestycji dofinansowanych w naszym województwie, Wielowicz znalazł się na 24 miejscu. Bardzo nas cieszy fakt, że realizacja przedmiotowego zadania będzie służyła także wszystkim parafianom a także klientom sklepu GS "SCh", którzy przyjeżdżają do Wielowicza.

A wszystko zaczęło się jeszcze w 2015 r. kiedy to mieszkańcy opracowali strategię naszego sołectwa. Była ona poprzedzona ankietą wypełnianą wśród rodzin (wypełniło ją w 71,5% rodzin!!!). Dzięki temu przedsięwzięcie utwardzenia dróg w centrum Wielowicza, jako jedno z wielu naszych marzeń zawartych w ankiecie, znalazło się w strategii rozwoju sołectwa Wielowicz. Na tej podstawie w 2016 r. sołectwo, w ramach funduszu sołeckiego, zleciło opracowanie dokumentacji technicznej budowy drogi. Planowaliśmy realizować to zadanie w wielu etapach, jednak na podstawie spójnego planu - dokumentacji. 

Wielkie gratulacje dla pani Sołtys za konsekwencje w zarządzaniu sołeckimi sprawami. Dziękujemy także Wójtowi, panu Leszkowi Stroińskiemu, oraz pracownikom Urzędu Gminy Sośno za opracowanie wniosku o dofinansowanie. Życzymy wszystkim żeby inwestycja budowy drogi w centrum Wielowicza została zrealizowana z sukcesem.

Pobierz PDF-a z projektem dróg