Ręce pełne roboty - w trakcie wykonywania

Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Wielowiczu zdobyło w 2018 roku grant od Starosty Sępoleńskiego na zadanie Spotkania rękodzieło „Odważ się żyć kreatywnie”. Polega ono na przeprowadzeniu w Świetlicy Wiejskiej w Wielowiczu cyklu warsztatów rękodzielniczych z wykorzystaniem zapomnianych technik twórczych.

Opis potrzeb

Potrzeba obudzenia kreatywnego myślenia i pomysłów rękodzielniczych z różnych materiałów w nawiązaniu do odbywających się w 2017 r. warsztatów z wykonania tradycyjnego Wieńca Żniwnego  czy Palmy Wielkanocnej. Młodemu pokoleniu , które docenia wartość prac wykonanych ręcznie nie znane są techniki rękodzielnicze. Pożyteczne wykorzystanie swojej energii  i wolnego czasu na   wykonanie rękodzieła i otaczanie się pięknymi własnoręcznie zrobionymi ozdobami- co pozytywnie nastraja do życia i daje poczucie swojej wartości oraz duże zadowolenie z siebie.

Bycie kreatywnym się opłaca, nie tylko można wykonać coś dla siebie ale także dla najbliższych i znajomych.

Opis projektu

Planuje się przygotować cykl warsztatów rękodzielniczych dla  od 12 do 15 mieszkańców Powiatu Sępoleńskiego z zakresu tradycyjnych technik rękodzielniczych- szczególnie z uwzględnieniem tradycji mieszkańców Krajny. Warsztaty planuje się przeprowadzić cyklicznie 1 raz w tygodniu po 3 godziny w miesiącach październik- listopad 2018 r. Planuje się zaprosić osobę,  posiadającą wiedzę i umiejętności, które przekaże uczestnikom warsztatów.

Zakładane cele realizacji zadania publicznego:

 • zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu Powiatu Sępoleńskiego z zakresu zachowania technik rękodzielniczych;
 • popularyzacja tradycji w regionie;
 • uczestnicy projektu będą wykorzystywać  zdobyte  na warsztatach umiejętności;
 • kreatywne spędzanie  wolnego  czasu;
 • zdobyte umiejętności rękodzielnicze i wiedza o nich  będą przekazywane  innym.

Zakładane rezultaty:

 1. Liczba osób, która weźmie udział w warsztatach bezpośrednio:
  • Planowany poziom bezpośredni:    uczestnicy od 12 do 15 osób;
  • Sposób pomiaru: lista obecności na warsztatach;
 2. Liczba osób, która zwiększy swoje umiejętności rękodzielnicze:
  • Planowany poziom osiągnięcia: 100% osób zdobędzie umiejętności rękodzielnicze;
  • Sposób pomiaru: dokumentacja fotograficzna wykonanych prac
 3. Prezentacja wykonanych dzieł przy okazji Wystawy stołów wigilijnych:
  • Planowany poziom osiągnięcia:     500 osób;
  • Sposób pomiaru:  dokumentacja fotograficzna.

Okres realizacji

Od 01.05.2018 r. do 30.11.2018 r.

Zajęcia odbędą się w miesiącach październik - listopad.