Obraz przedstawia kupkę banknotów

 Realizacja wydatków funduszu sołeckiego w 2017 r. wyniosła 14.540 zł, w tym:

  • usługi równania dróg 1.500,00 zł
  • zakup materiałów na utwardzenie wjazdów w kier. bazy Kółka Rolniczego i w kierunku „starej szkoły” 2.497,00 zł
  • naprawa drogi gruzobetonem w Wielowiczu 6.996,00 zł
  • wykaszanie terenów zielonych 1.000,00 zł
  • konserwacja terenów wiejskich 308,70 zł
  • zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (sprzęt AGD: maszynka gazowa i warnik do wody 10l) 1558,30 zł
  • usługa założenia strony internetowej sołectwa 680 zł

Zrealizowane przedsięwzięcia wykonano zgodnie z planem podziału funduszu sołeckiego na 2017 r.