zarząd GKS Fuks Wielowicz
Zarząd Gminnego Klubu Sportowego Fuks Wielowicz:
 
Prezes- Jacek Grabowski
Wiceprezes- Marek Grabowski
Skarbnik- Dominik Dziarnowski
Sekretarz- Maciej Giłka
Członkowie- Dominika Jasiek, Sławomir Szyling