Zdjęcie przedstawia budynek świetlicy wiejskiej z remizą ochotniczej straży pożarnej

Ochotnicza Straż Pożarna w Wielowiczu istniała już w okresie międzywojennym. Zrzeszała mieszkańców okolicznych wsi, głównie rolników, którzy w razie pożaru ratowali dobytek od ognia.

Po II wojnie światowej straż wyposażono w sikawkę ręczną przewożoną najpierw na furmance konnej a potem na samochodzie wojskowym.

W latach 1964 – 1965 wybudowano obecny budynek remizy OSP wraz ze świetlicą wiejską. Obecnie OSP w Wielowiczu liczy 24 członków – ochotników mieszkańców Wielowicza i pobliskich wsi. Miejscowa straż wyposażona jest w zabytkowy samochód gaśniczy marki FSC Żuk z motopompą. Do niedawna jej zadaniem podczas akcji gaśniczych było zabezpieczenie dostarczania wody dla jednostek krajowego systemu gaśniczego. Obecnie bardzo ważnym zadaniem naszych strażaków jest zabezpieczanie porządku podczas miejscowych festynów i uroczystości oraz kultywowanie tradycji strażackich m.in. podczas dorocznych zawodów.