Fotografia przedstawia kościół o konstrukcji szchulcowej z 1900 roku

W XVII w. istnieje już na teranie Wielowicza kościół, który poświęcony został Apostołowi Jakubowi Starszemu. Do parafii należały również Rogalin, Sośno i Wielowiczek. O miejscowym kościele parafialnym wzmiankowano w 1617 r., kiedy arcybiskup Gembicki połączył parafię Wielowicz z Wąwelnem.

W 1652 r. kościół posiadał drewnianą wieżyczkę. Obecna bryła kościoła w formie konstrukcji szachulcowej wypełnionej cegłą i gliną, pochodzi z przełomu XVII i XVIII w. W 1849 roku kościół został gruntownie wyremontowany, a także istnieje już (być może również wyremontowana lub wybudowana) drewniana dzwonnica („belkowanie do zawieszania dzwonów”), która przetrwała do 2005 r., kiedy to ks. Proboszcz Jerzy Marciniak wybudował nową - na wzór starej dzwonnicy. W październiku 1899 r. urządzono w Wielowiczu lokalny wikariat, do którego należały, oprócz samego Wielowicza i Wielowiczka, również Jastrzębiec, Rogalin i Szynwałd. Na lokalnego wikariusza mianowano w 1910 r. ks. Połomskiego, a następnie ks. Przybyszewskiego. Dzisiejszą ostateczną formę budynek kościoła otrzymał w 1910 r. po wybudowaniu wieżyczki i chóru kościelnego. Wtedy prawdopodobnie zamurowano wejście do świątyni od strony południowej, istniejące jeszcze w 1900 r.