roboty drogowe

Dwa tygodnie wystarczyło do wybudowania drogi do świetlicy i biblioteki w Wielowiczu.

Jak to zwykle bywa w takich przypadkach, drogę wykonano w czasie zaledwie dwóch tygodni. Natomiast starania naszego sołectwa w tym względzie trwały przynajmniej kilka lat. Przypomnę, że sołectwo sfinansowało z własnych środków dokumentację techniczną całej drogi w centrum Wielowicza (od parkingu przy kościele do skansenu przy żurawiu). Chodziło o to, by w przypadku pozyskania pieniędzy na budowę, choćby małego odcinka drogi, być gotowym i nie działać chaotycznie. Na pewno sprzedaż gruntów sołeckich pomogła w sfinansowaniu przedsięwzięcia. Zadanie jest realizacją zamierzenia ujętego w strategii sołectwa, opracowanej przez naszych mieszkańców.

Blisko 50. metrowy odcinek drogi wybudowała firma KAWIKO z Więcborka. Droga do biblioteki i świetlicy prezentuje się pięknie ale też musimy przyznać, że została wykonana bardzo solidnie. Potwierdza to galeria - sprawozdanie z wykonania robót. Ten krótki odcinek drogi zabezpiecza nie tylko dojazd do biblioteki i świetlicy. Jest to dogodny dojazd do przystanku autobusowego, z którego korzystają uczniowie i przedszkolaki oraz do parkingu parafialnego. Jest też ważnym odcinkiem komunikacji dla mieszkańców w centrum Wielowicza. Mamy nadzieję, że w przyszłości uda się przebudować dalsze odcinki drogi, zgodnie z przygotowaną dokumentacją.

Dziękujemy Panu Wójtowi i Radnym Rady Gminy Sośno za możliwość zrealizowania tak ważnego zamierzenia dla mieszkańców naszego sołectwa i okolicznych wsi a także parafian.

 Poniżej galeria zdjęć: