zdjęcie świetlicy i biblioteki od strony wejścia do świetlicy

Właśnie dobiegła końca przebudowa budynku dotychczasowej remizy OSP i sali wiejskiej w Wielowiczu. Jest to kluczowe zamierzenie ujęte w strategii sołectwa opracowanej przez mieszkańców. Mamy nadzieję, że nowa świetlica jak i biblioteka z czytelnią, urządzona w miejscu garażu OSP, posłużą mieszkańcom Wielowicza i okolicznych wsi przez wiele lat.

Widok głównej ulicy Wielowicza z kościołem w tle

Wielowicz i Płosków to wsie leżące w północno – zachodniej części gminy Sośno w powiecie sępoleńskim, w województwie kujawsko – pomorskim. Oddalone są ok. 14 km od Sępólna Krajeńskiego, 10 km od Więcborka oraz 50 km od Bydgoszczy.

Zdjęcie przedstawia Gospodę w Wielowiczu w okresie przedwojennym

Ślady egzystencji człowieka na terenie dzisiejszego Płoskowa i Wielowicza sięgają młodszej epoki kamienia – neolitu. Świadczą o tym miejscowe znaleziska archeologiczne – diorytowy toporek z asymetrycznym ostrzem oraz motyka kamienna.

Zdjęcie przedstawia zabawne zdjęcie młodzieży pozującej na ławie w gęsim szyku

 

Wielowicz liczy 194 mieszkańców, co stanowi blisko 3,8% ogółu mieszkańców gminy (5148). Płosków zamieszkuje 50 osób (0,97%). W Wielowiczu znajdują się 42 budynki mieszkalne, natomiast w Płoskowie 9. Mieszkańcy bardzo dbają o porządek i estetykę terenu wokół zabudowań.

Zdjęcie przedstawia omłoty młocarnią z napędem elektrycznym

 

Głównym elementem gospodarki sołectwa Wielowicz jest rolnictwo. Około 30 % mieszkańców utrzymuje się z pracy we własnym gospodarstwie rolnym. Na terenie Wielowicza są także dwie placówki handlowe (spółdzielcza i prywatna). Znajduje się tutaj także zakład naprawy maszyn rolniczych.