zdjęcie przedstawia wjazd do Wielowicza od strony Suchorączka

Wielowicz i Płosków to wsie leżące w północno – zachodniej części gminy Sośno w powiecie sępoleńskim, w województwie kujawsko – pomorskim. Oddalone są ok. 14 km od Sępólna Krajeńskiego, 10 km od Więcborka oraz 50 km od Bydgoszczy.

Wielowicz to stolica sołectwa o tej samej nazwie, w skład którego wchodzą wsie Płosków i Wielowicz. Położony jest na skrzyżowaniu dróg powiatowych z Sępólna do Jastrzębca oraz z Więcborka do Sośna. 

Rzeźba terenu wsi jest urozmaicona – powierzchnia pagórkowata z przewagą równinnej. Występują tu w większości gleby bielicowe, pochodzenia polodowcowego. Przeważają gleby w klasach IIIa i IIIb oraz IVa i IVb.

Warunki klimatyczne są korzystne. Obszar wsi Płosków i Wielowicz, jak i całej Gminy Sośno, należy do dzielnicy klimatycznej zwanej pomorską (wg. R. Gumińskiego). Na skutek wpływu mieszaniny klimatu morskiego i kontynentalnego występuje tu duża zmienność pogody-szczególnie w okresie wiosny i jesieni.

Na terenach sołectwa Wielowicz znajduje się obszar chronionego krajobrazu Ozów Wielowickich oraz wartościowe kompleksy trwałych użytków zielonych „Łąki Mazurskie” pochodzenia organicznego (gleby torfowe, murszowo-torfowe, murszowo-mineralne i mułowo-torfowe). Tereny wsi leżą blisko granic Krajeńskiego Parku Krajobrazowego.

Obydwie wsie są zwodociągowane w 100%. Prowadzona jest z dobrym skutkiem gospodarka śmieciowa. Większość gospodarstw domowych posiada dostęp do sieci Internetu szerokopasmowego. W Wielowiczu funkcjonują dwa sklepy ogólnospożywcze, Kółko Rolnicze oraz filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Sośnie. Znajduje się tu remiza OSP wraz ze świetlicą wiejską położoną w centrum wsi. Charakter wsi jest w zasadzie rolniczy aczkolwiek część mieszkańców pracuje poza rolnictwem lub w jednostkach świadczących usługi dla rolnictwa.