Logo Zakładu Gospodarki Komunalnej w Sośnie

Zakład Gospodarki Komunalnej w Sośnie, od dnia 3 czerwca br., wznawia osobiste przyjmowanie interesantów.

Prosimy mieszkańców o stosowanie środków ochrony osobistej w postaci maseczek oraz dezynfekcji rąk zaraz przy wejściu do biura. Prosimy również o zachowanie bezpiecznej odległości od innych osób.

Informujemy również o wznowieniu, od dnia 3 czerwca, osobistego spisu liczników wody przez inkasenta. Prosimy o zachowanie bezpiecznej odległości i innych środków ostrożności w trakcie czynności spisywania liczników.