Zdjęcie Piotra Dobrzańskiego - wyróżnionego jako osobowość roku

Koło Gospodyń Wiejskich w Wielowiczu zgłosiło Pana Piotra Dobrzańskiego do konkursu „Laur Krajeński 2017” w kategorii „Osobowość Krajny”.

Organizatorem konkursu "Laur Krajeński 2017" był Senator Rzeczypospolitej Polskiej Mieczysław Augustyn we współpracy z Lokalnymi Grupami Działania funkcjonującymi na terenie Krajny tj: Stowarzyszenie NASZA KRAJNA, Stowarzyszenie Grupa Działania Krajna Złotowska, Stowarzyszenie „Partnerstwo Dla Krajny i Pałuk” oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania KRAJNA NAD NOTECIĄ.

Konkurs ten miał wyłonić najlepsze krajeńskie inicjatywy realizowane przez organizacje samorządowe, osoby fizyczne i prawne, firmy oraz samorządy z województw kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego, które swoją postawą i działalnością przyczyniły się do rozwoju Krajny.

Koło Gospodyń Wiejskich w uzasadnieniu swojego wyboru przytoczyło działania Pana Piotra Dobrzańskiego na rzecz społeczności lokalnej. Począwszy od zaangażowania w radzie rodziców byłej szkoły w Wielowiczu, poprzez pomysłodawcę, autora i wykonawcę wielu projektów realizowanych w Wielowiczu i sąsiednich wsiach (place zabaw, siłownie na wolnym powietrzu, park szkolny, remont świetlicy wiejskiej, badania ankietowe dla opracowania strategii rozwoju sołectwa, znak graficzny sołectwa, strona internetowa www.wielowicz.pl itd). Ponadto Pana Piotra Dobrzańskiego przedstawiono jako osobę aktywną społecznie, posiadającą autorytet i poszanowanie wśród ludzi, osobę pomocną, chętną do działania, zawsze "łączącą" ludzi, nie pozostawiającą pytań bez odpowiedzi. Swoje opinie (dokumenty załączone do formularza zgłoszeniowego do konkursu) potwierdzające zasługi Pana Piotra Dobrzańskiego wystawiły m.inn. Rada Gminy Sośno, Wójt Gminy Sośno, Stowarzyszenie „Dorośli-Dzieciom” z Sępólna Kraj., Sołtys Sołectwa Wielowicz, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sośnie, Gminny Dom Kultury w Sośnie, OSP Wielowicz, Proboszcz i Rada Parafialna Parafii Wielowicz, Proboszcz Parafii Łobżenica, Redaktor Naczelny „Wiadomości Krajeńskich”, LGD Nasza Krajna z Sępólna Kraj.

Dziękujemy wszystkim, którzy wsparli naszego kandydata !!!

Kapituła konkursu wyróżniła Pana Piotra Dobrzańskiego w konkursie Laur Krajeński 2017” w kategorii „Osobowość Krajny” i tym samym potwierdziła, że osobowość wyróżnionego – mieszkańca maleńkiej wsi krajeńskiej – naszej małej ojczyzny, zasługuje na miano osobowości całej Krajny, ojczyzny większej, z którą się utożsamiamy jako Krajniacy.

Gratulujemy wyróżnionemu Panu Piotrowi Dobrzańskiemu tego sukcesu. Jesteśmy pewni, że jego postawa i zaangażowanie nie raz jeszcze zostaną dostrzeżone i docenione.

 

Marta Matuszak Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Wielowiczu

Krystyna Małek - Sołtys Sołectwa Wielowicz