Plakat 29. finału wielkiej orkiestry światecznej pomocy

My także gramy w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy pod dyrekcją Jurka Owsiaka.

Pomimo ogromnych trudności związanej z pandemią, także w 2021 r. Orkiestra zagra. To jak zagra zależy tylko od nas!!!. 

W tym roku nie ma sztabu w Sośnie (chociaż dyrektor Przemek tak samo jest zaangażowany), nie będzie wolontariuszy, a skarbonki na terenie gminy Sośno będą wyłożone w bibliotekach w Sośnie i Wielowiczu oraz w świetlicach GDK w Wąwelnie i Sitnie.

Pieniążki, w naszych skarbonkach, zbieramy do 29 stycznia (do piątku). Potem pozostaje możliwość wpłat internetowych.

ZACHĘCAMY WSZYSTKICH DO GRY W WIELKIEJ ORKIESTRZE

ŚWIĄTECZNEJ POMOCY!!!