Panie z KGW Wielowicz z kwiatami

Przesyłamy najświeższe kwiaty naszym Paniom i oczywiście … wiersze :)

Dzisiaj jest święto dziewczynek

śląskich Barbórek i Karolinek.

Góralskich Jaguś, Maryś i Hanek,

Którym podzwania dzwonek u sanek.

 

Niechaj się cieszą tak jak co roku,

to dla nich wyjrzał spod śniegu krokus.

My też przesyłamy życzenia szczere

dla wszystkich Ewuś, Agnieszek, Teres … itd. itd.

 

chłopy z Płoskowa i Wielowicza

  

 

 

 

 

 

 Jeszcze jeden wiersz dla naszych Pań, napisany przez Wisławę Szymborską, bardzo trafnie opisujący kobietę:

A że Pan Bóg ją stworzył, a szatan opętał,
 Jest więc odtąd na wieki i grzeszna i święta,
Zdradliwa i wierna, i dobra i zła,
I rozkosz i rozpacz, i uśmiech i łza…
I anioł i demon, i upiór i cud,
I szczyt nad chmurami, i przepaść bez dna.
Początek i koniec…

 

Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Kobiet, dla wszystkich Pań!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :)