zdjęcie przedstawia nowoczesną oborę rolnika Krzysztofa Szylinga

Krzysztof Szyling prowadzi gospodarstwo rolne w Wielowiczu, nastawione głównie na produkcję mleka. Wizytówką gospodarstwa jest olbrzymia obora.

zdjęcie przedstawia stoisko handlowe państwa Niewczas podczas targów rolniczo ogrodniczych

Niewczas Szkółka Sadzonek Truskawek jest rodzinną firmą, założoną i prowadzoną przez Krystynę oraz Józefa Niewczas wraz z dziećmi i pracownikami.