mieszkańcy Wielowicza, Szynwałdu i Płoskowa podczas zajęć opracowania questu w świetlicy wiejskiej w Wielowiczu

Od maja realizowane są przez Aktywnych z Wielowicza, Płoskowa i Szynwałdu zajęcia związane z kultywowaniem historii naszych wsi.

Mieszkańcy podczas prac porządkowych ścinania suchych drzew

Na starej hydroforni w Wielowiczu udało się dzisiaj wyciąć suche świerki jeszcze przed zapowiadanymi opadami śniegu.

Pani sołtys opowiada o działaniach aktywnych w Sołectwie

W słoneczne, środowe przedpołudnie, 12 października w Wielowiczu, gościliśmy uczestników wyjazdu studyjnego pt. "Lepszy przykład niż wykład".

Zdjęcie przedstawia panie - seniorki z Wielowicza

Dzisiaj uczestniczyliśmy w festynie, jednym z końcowych spotkań programu "Aktywny Senior w Wielowiczu". Nasi seniorzy zaprosili wszystkich na tą okoliczność.

Plakat przedstawiający parę seniorów na rowerach z napisem Aktywny Senior w Wielowiczu

baner informacyjny przedstawiający donatorów programu rewitalizacyjnego Aktywny Senior w Wielowiczu: Fundusze europejskie, Województwo Kujawsko Pomorskie, Stowarzyszenie Nasza Krajna, Europejski Fundusz Społeczny

W ramach projektu „Aktywny Senior w Wielowiczu”

Seniorzy zapraszają na

FESTYN ŚRODOWISKOWY

Seniorzy z Wielowicza oglądają plaster miodu na ramce z ula

W piątek, 29 kwietnia, Aktywni Seniorzy z Wielowicza zwiedzili pasiekę w Runowie Krajeńskim. Było to ostatnie działanie w ramach programu "Aktywny Senior w Wielowiczu".

przygotowanie donic z kwiatami przez panie seniorki

To był bardzo pracowity dzień. W ramach programu "Aktywny Senior w Wielowiczu", w sobotę 23 kwietnia podczas spotkania integracyjnego mieszkańców, konserwowaliśmy stare maszyny rolnicze w naszym mini skansenie w Wielowiczu.

Plakat i formujący o zbiórce pieniędzy do puszek na terenie gminy Sośno

Przedstawiamy wyniki zbiórki pieniędzy podczas gry Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na terenie gminy Sośno.