zdjęcie przedstawia wpis w kronice KGW dotyczący historii Wielowicza

Od wielu lat KGW Wielowicz prowadzi dokumentację działań koła w postaci kroniki. Pani Florianna Szulc, była przewodnicząca KGW, niegdyś mieszkanka Wielowicza, zapoczątkowała działania kronikarskie.

Szczególne zasługi w tym względzie ma również Pani Bernadeta Błażejewska z Szynwałdu. Pani Bernadeta, była przewodnicząca KGW, bardzo skrupulatnie zbierała dokumenty oraz opisywała zdarzenia z życia gospodyń wiejskich. Zebrała dokumenty oraz opisała bardzo wiele zdarzeń z życia Wielowicza i okolicznych wsi. W kronice nie brakuje także informacji o historii gminy Sośno. Mamy nadzieję, że wkrótce uda nam się udokumentować działalność naszego Koła na stronach internetowych. Zamierzamy w formie galerii skanów poszczególnych stron udostępnić państwu dotychczasową kronikę.

 

 

 

 

 

Część pierwsza do roku 2003

Loading...

Część druga lata 2004-2008

Loading...