Zdjęcie przedstawia uczestników rajdu rowerowego w 2015 roku

W styczniu br. KGW Wielowicz złożyło dwa projekty na ogłoszone przez Powiat Sępoleński otwarte konkursy ofert, na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania turystyki i krajoznawstwa oraz wspierania i upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2018 roku. Wczoraj (23 lutego), na stronach internetowych Powiatu, komisja konkursowa, w oficjalnym komunikacie, ogłosiła wyniki konkursu. Obydwa nasze projekty zostały przyjęte do realizacji !!!

Pierwszy projekt, pod nazwą "Rajd rowerowy - turystyka integruje", zrealizowany będzie latem. Wycieczka rowerowa będzie promowała zdrowy styl życia jako sposób na spędzenie czasu wolnego. Oprócz zwiedzania ciekawych zakątków w gminach: Sośno i Sępólno Krajeńskie, projekt przewiduje integrację członkiń KGW z obydwu gmin. Spodziewamy się dotacji z Powiatu na kwotę 1.160,- zł.

Drugi projekt, pod nazwą „Spotkania rękodzieło - Odważ się żyć kreatywnie”, to kultywowanie tradycji wykonywania wianków i ozdób świątecznych. Planowana kwota dofinansowania to 400,- zł.

Serdecznie dziękujemy Powiatowi Sępoleńskiemu za możliwość współpracy w wykonywaniu zadań publicznych dla społeczności lokalnej.