Zdjęcie przedstawia Krystynę Niewczas sekretarza koła gospodyń wiejskich w Wielowiczu

Sekretarz Koła Gospodyń Wiejskich w Wielowiczu

Zdjęcie przedstawia Martę Matuszak przewodniczącą koła gospodyń wiejskich w Wielowiczu

Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Wielowiczu

Zdjęcie przedstawia Alinę Marcinkowską skarbnika koła gospodyń wiejskich w Wielowiczu

Skarbnik Koła Gospodyń Wiejskich w Wielowiczu