zdjęcie przedstawia członkinie KGW na zbiorowym zdjęciu w świetlicy wiejskiej

Koło Gospodyń Wiejskich, jako jednostka organizacyjna Kółka Rolniczego, działa już od 1948 roku i zrzesza kobiety mieszkające we wsiach Wielowicz, Szynwałd i Płosków. Obecnie liczy 32 członkinie (grudzień 2017 r.). KGW organizuje spotkania m.in. z okazji: Dnia Babci, Dnia Kobiet, Dnia Matki i Dziecka, spotkania opłatkowe połączone ze śpiewaniem kolęd, jasełkami itp. Ponadto organizowane są festyny na świeżym powietrzu, a także wieczorki taneczne.

Gospodynie uczestniczą aktywnie w pracach na rzecz swego środowiska, a także gminy Sośno (dbają o place przy świetlicy wiejskiej i samą świetlicę, kultywują tradycje ludowe). Przy okazji organizowanych dożynek gminnych i powiatowych KGW przygotowuje wieniec dożynkowy. Organizowane są wycieczki turystyczno – krajoznawcze, a także wycieczki do miejsc kultu religijnego. Członkinie Koła już od kilku lat biorą udział w konkursach ekologicznych na szczeblu gminy o nazwie „Estetyka zagrody”, a także „Ekologia na wsi”. Konkursy te pozostawiły trwały ślad w naszych wsiach w postaci m.in. ekologicznej uprawy warzyw. Nauczono się sporządzania ekologicznego kompostu, segregacji odpadów czy też uporządkowania obejścia gospodarskiego. Po wejściu Polski do Unii Europejskiej (2004 r.) Panie żywo interesują się zagadnieniami dotyczącymi samej Unii, jak i możliwości pozyskania funduszy zewnętrznych na rozwój wsi. Panie z KGW z powodzeniem uczestniczą w targach rolniczo-ogrodniczych, na których prezentują stoisko promocyjne z potrawami miejscowych gospodyń, promując w ten sposób swoje środowisko.

W świetlicy w Wielowiczu, którą opiekuje się KGW, organizowane są zebrania wiejskie sołectw Wielowicz i Szynwałd, spotkania integracyjne mieszkańców oraz różnego rodzaju szkolenia i warsztaty dotyczące m.in. rozwijaniu zdolności kulinarnych i artystycznych oraz sposobów pozyskania środków finansowych, zarówno na potrzeby indywidualnych gospodarstw rolnych, przedsiębiorców jak i samej wsi.

W grudniu 2016 r. KGW zarejestrowało swoją działalność w rejestrze stowarzyszeń zwykłych, posiada swój statut i wybieralne organy tej organizacji.

Korona żniwna 2017 r.

 

Warsztaty - wykonywanie bombek bożonarodzeniowych 2017 r.

 

Palma wielkanocna 2018 r.