strażacy przy ręcznej sikawce

Przedstawiamy zebrane zdjęcia naszej OSP z lat 50-tych XX wieku.

Logo OSP Wielowicz (kościół)

Ochotnicza Straż Pożarna w Wielowiczu istniała już w okresie międzywojennym. Zrzeszała mieszkańców okolicznych wsi, głównie rolników, którzy w razie pożaru ratowali dobytek od ognia.