Skrzyżowanie dróg na Więcbork i Jastrezębiec z zamontowanym lustrem drogowym

Poprawa bezpieczeństwa ma być realizowana głównie w obszarze komunikacyjnym,

poprzez właściwe oznakowania dróg powiatowych i wewnętrznych sołeckich, poprawę widoczności na skrzyżowaniach dróg (ustawienie luster drogowych, likwidacja lub podkrzesanie zadrzewień), urządzenie parkingów w centrum wsi, a także montażu barierek ochronnych przy wyjściu z kościoła oraz biblioteki. W dalszym ciągu prowadzone będą działania związane z budową i remontem chodników w Płoskowie i Wielowiczu. Istnieje również potrzeba poprawy oświetlenia drogowego zarówno w centrum wsi jak i na wybudowaniu (Wielowicz Góry).

 1. bezpieczeństwo komunikacyjne
 • właściwe oznakowanie dróg powiatowych i wewnętrznych sołeckich,
 • poprawa widoczności na skrzyżowaniach dróg poprzez ustawienie luster drogowych oraz likwidacji zadrzewień (lub podkrzesanie) i krzewów zasłaniających widok przy wyjazdach na drogę powiatową,
 • analiza dopuszczalnej prędkości pojazdów na terenie zabudowanym (na odcinkach dróg o słabej widoczności),
 • urządzenie parkingów w centrum Wielowicza,
 • montaż barierek ochronnych przy wyjściu z kościoła,
 • budowa i remont chodników;
 1. bezpieczeństwo mieszkańców
 • ogrodzenie placu zabaw,
 • montaż zadaszenia (wiaty) dla dzieci szkolnych,
 • montaż dodatkowego oświetlania ulicznego (w kierunku cmentarza, przy placu kościelnym, przy przystanku PKS, Wielowicz Góry),
 • graniczenie niebezpieczeństwa wałęsających się psów.