Zdjęcie przedstawia widok budynku świetlicy wiejskiej z biblioteką po remoncie adaptacyjnym do nowych funkcji

Adaptacja pomieszczeń garażu remizy OSP na bibliotekę

ZADANIE WYKONANE 
>>> SZCZEGÓŁY >>>
Świetlica i biblioteka w Wielowiczu

Na licznych spotkaniach mieszkańców uznano, że priorytetowym zadaniem jest rozbudowa świetlicy wiejskiej, centrum integracyjnego, która skupia obecnie większość życia społecznego na wsi. Miejscowa świetlica wiejska jest także świetlicą dla mieszkańców Płoskowa i Szynwałdu. Jest nie tylko miejscem spotkań – zebrań wiejskich dla poszczególnych wsi. Korzysta z niej zarówno młodzież jak i gospodynie z KGW oraz strażacy z OSP. Niestety warunki tego obiektu nie spełniają już wymagań sanitarnych, budynek nie jest ogrzewany ani dostatecznie ocieplony. Powstała koncepcja przebudowy pomieszczeń świetlicy i garażu remizy OSP na bibliotekę, którą planuje się przenieść z dotychczasowej siedziby (obecnie budynek nr 27), nie spełniającej wymaganych standardów. Znajdujący się przy świetlicy Wiejski Park Rekreacyjny „JAKUBEK” dopełnia jej funkcje społeczną. W Parku znajdują się sektory dla najmłodszych, młodzieży i starszych, którzy korzystają rekreacyjnie z tego miejsca. Obiekty te stanowią naturalny kompleks integracyjno–rekreacyjny wsi i sołectwa.

 • opracowanie dokumentacji – projektu budowlanego
  • adaptacja zagospodarowania pomieszczenia garażowego na bibliotekę z czytelnią,
  • czytelnia, gdy zajdzie taka potrzeba, powinna stanowić powiększenie obecnego pomieszczenia świetlicy (zebrania wiejskie, zabawy, imprezy okolicznościowe),
  • odpowiednie zabezpieczenie zaplecza sanitarnego – ubikacje (także wybudowanie szamba lub oczyszczalni ścieków),
  • węzeł grzewczy (wybór optymalnego sposobu ogrzewania: np. pompa ciepła lub „ekogroszek”);
 • remont – adaptacja pomieszczeń na bibliotekę
  • należy pamiętać o wielofunkcyjności obiektu (biblioteka + czytelnia + świetlica + zaplecze kuchenne + sanitariaty; wykorzystanie: czytelnictwo, zebrania wiejskie, fitness, zabawy integracyjne, imprezy okolicznościowe, tenis stołowy, szachy, brydż, świetlica dla dzieci, zimowisko itd.),
  • znaleźć pomieszczenie na garażowanie samochodu pożarniczego i motopompy;
 • urządzenie biblioteki i świetlicy wiejskiej (wraz z zapleczem kuchennym)
  • pozyskanie wyposażenia (m.in. stoliki i krzesła do czytelni, komputery, nagłośnienie do festynów i zabaw, zaplecze kuchenne