Nowe ogrodzenie cmentarza parafialnego - wspólny wysiłek społeczności sołectwa

Dbamy o wygląd zagród wiejskich, a także tworzymy i pielęgnujemy tereny zielone, nasadzamy zieleń.

 1. tereny wiejskie
  • bieżące utrzymanie Wiejskiego Parku Rekreacyjnego „Jakubek” oraz innych wiejskich terenów zieleni,
  • bieżące utrzymanie świetlicy i terenu przyległego,
  • urządzenie mini - parku etnograficznego (historii i tradycji wsi) przy studni –  żurawiu;
 2. zapewnienie dbałości estetyki zagród wiejskich
  • utrzymywanie czystości na chodnikach i ulicy głównie od strony wejścia do zagród wiejskich,
  • nasadzanie zieleni, w tym zasłaniającej nieatrakcyjne miejsca gospodarstw (pogadanki, akcje nasadzenia zieleni parawanowej),
  • współzawodnictwo – organizowanie konkursów estetyki zagród wiejskich;
 3. dbałość o estetykę placówek handlowych
  • dostosowanie do koncepcji zagospodarowania wsi,
  • nasadzenie i utrzymanie zieleni;
 4. dbałość o utrzymanie terenów parafialnych
  • teren kościoła (ogrodzenie, zieleń),
  • cmentarz (budowa zdroju, nasadzenie i pielęgnacja zieleni),
  • remont plebani,
  • teren (ogrodzenie i kwiaty) przy krzyżu w Wielowiczu i Płoskowie.