Stary, betonowy przystanek autobusowy

Utrzymanie i poprawa infrastruktury wiejskiej (drogi, chodniki, przystanki autobusowe)

 1. tereny rekreacyjne (plac zabaw, tereny zieleni wiejskiej)
  • bieżąca pielęgnacja terenów zielonych,
  • wymiana, uzupełnianie elementów placu zabaw;
 2. drogi i chodniki
  • remont i budowa chodników przy drodze powiatowej,
  • remont dróg gruntowych (utwardzanie gruzobetonem i klinowanie żwirami),
  • bieżące utrzymanie dróg gruntowych (równanie i wałowanie),
  • utwardzenie dróg i urządzenie parkingów w centrum Wielowicza - 500 000 zł w świątecznym prezencie dla Wielowicza!!!
 3. świetlica wiejska
  • remont świetlicy – remizy OSP i adaptacja pomieszczeń na bibliotekę,
  • bieżące utrzymanie pomieszczeń świetlicy – biblioteki;
 4. sieć wodociągowa
  • wymiana rur AC na PCV;
 5. przystanki autobusowe
  • budowa nowej wiaty autobusowej w Płoskowie,
  • wyznaczenie jednego miejsca przystanku autobusowego w Wielowiczu i wybudowanie wiaty dla dzieci i młodzieży szkolnej (autobus szkolny i PKS),
  • bieżące utrzymanie przystanków autobusowych;
 6. linie energetyczne, w tym oświetlenie uliczne
  • wymiana linii energetycznych (okrągłe słupy, okablowanie miedziane),
  • zamontowanie dodatkowego oświetlenia ulicznego (cmentarz, wiata autobusowa, sklep).