Zdjęcie przedstawia widok na budynek świetlicy wiejskiej i remizy strażackiej - parterowy budynek z garażem na wóz strażacki

Adaptacja pomieszczeń garażu remizy OSP na bibliotekę

ZADANIE WYKONANE 
>>> SZCZEGÓŁY >>>
Świetlica i biblioteka w Wielowiczu

Wspólna praca integruje spłeczność sołectwa

Integracja społeczności wiejskiej i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Widok na teren przed kościołem

 Kompleksowe zagospodarowanie centrum Wielowicza

Nasadzenia w parku przy starej szkole

Dbamy o wygląd zagród wiejskich, a także tworzymy i pielęgnujemy tereny zielone, nasadzamy zieleń.

Widok na plac zabaw w parku Jakubek

Utrzymanie i poprawa infrastruktury wiejskiej (drogi, chodniki, przystanki autobusowe)

Widok na ulicę z chodnikiem z polbruku i oznakowane przejście dla pieszych - zebra

Poprawa bezpieczeństwa ma być realizowana głównie w obszarze komunikacyjnym,