Zdjęcie przedstawia mieszkańców Wielowicza w strojach zniwnych, na zbiorowym zdjęciu podczas pikniku żniwnego w 2017 r.

Sołectwo Wielowicz jest jedną z 20 jednostek pomocniczych Gminy Sośno, która leży w południowo wschodniej części powiatu sępoleńskiego w województwie kujawsko–pomorskim. W skład sołectwa wchodzą dwie wsie: Płosków i Wielowicz.

Ilość mieszkańców sołectwa: 244 (6.12.2017 r.); wieś Płosków – 50, wieś Wielowicz – 194. Wieś Wielowicz leży na skrzyżowaniu dróg powiatowych relacji Sępólno – Jastrzębiec, Wielowicz–Więcbork i Płosków–Wielowicz. Wieś Płosków leży na skrzyżowaniu dróg powiatowych relacji Sośno–Więcbork i Wielowicz–Płosków.

Wielowicz jest siedzibą Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Jakuba Apostoła. W centrum tej wsi znajduje się kościół parafialny, który jest świątynią dla mieszkańców Wielowicza, Płoskowa, Roztok, Szynwałdu, Wielowiczka, Borówek, Rogalina, Jastrzębca, Karolewa, Wysokiej Krajeńskiej i Młynek. Więcej informacji o Parafii można znaleźć w zakładce Parafia pw. św. Jakuba Apostoła.

W Wielowiczu znajduje się również biblioteka, która jest filią Gminnej Biblioteki Publicznej w Sośnie. Usytuowana jest ona w budynku (obecnie nr 27), w którym kiedyś mieścił się urząd gminy i poczta.

żniwa 2013 r.

Wielu mieszkańców Wielowicza i Płoskowa zajmuje się pracą we własnych gospodarstwach rolnych. Pozostali pracują w administracji, oświacie i handlu oraz w różnych zakładach pracy na terenie gminy jak i w pobliskich miejscowościach (Sępólno Krajeńskie, Więcbork). Mieszkańcy są bardzo aktywni w życiu społecznym. Na terenie sołectwa funkcjonują organizacje społeczne: Koło Gospodyń Wiejskich, Ochotnicza Straż Pożarna, Klub Sportowy „FUKS”, Grupa „AKTYWNI”.

panie z KGW Wielowicz
Panie z KGW Wielowicz

 

     

Funkcjonują tutaj dwie placówki handlowe z artykułami głównie spożywczymi, w których zaopatrują się mieszkańcy okolicznych wsi.

 

W centrum Wielowicza, niedaleko kościoła, znajduje się Wiejski Park Rekreacyjny „Jakubek” – miejsce wypoczynku i zabaw. Znajduje się tutaj plac zabaw dla dzieci, małe boisko do gry w piłkę nożną i koszykówkę, stół do tenisa stołowego oraz siłownia na wolnym powietrzu. W Parku organizowanych jest wiele spotkań i festynów o charakterze integracyjnym.

W pobliskiej świetlicy, dawniej również remizie strażackiej, odbywają się spotkania mieszkańców sołectwa Wielowicz i Szynwałd, głównie przedstawicieli organizacji społecznych, które tam mają swoją siedzibę. Świetlica jest również miejscem gier w tenisa oraz zabaw młodzieży i dorosłych. Istnieje również możliwość wynajmowania pomieszczeń świetlicy na rodzinne uroczystości.  

warsztaty plastyczne w świetlicy

Kółko Rolnicze w Wielowiczu zrzesza rolników ze wsi Szynwałd i Wielowicz. Funkcjonowało już w 1936r. Po II wojnie światowej, po nieudanych próbach kolektywizacji rolnictwa, wznowiło swoją działalność w 1956r. Niegdyś bardzo prężny podmiot, świadczący usługi dla rolnictwa, które nie było dostatecznie wyposażone w drogie maszyny rolnicze. Obecnie mniejsza ilość gospodarstw rolnych, o wiele większym areale niż to miało miejsce w latach 60 – 90 tych XX wieku, dobrze wyposażonych w sprzęt, nie korzysta z usług KR. Teren i pomieszczenia są wydzierżawiane prywatnym przedsiębiorcom i rolnikom.

Szkoła Podstawowa w Wielowiczu
Szkoła Podstawowa w Wielowiczu 1960 r.

W latach 1850 – 1963 funkcjonowała w Wielowiczu szkoła podstawowa, później „dom nauczyciela”. Następnie w latach 1963–2000 nauczanie odbywało się już tylko w budynku szkoły na terenie wsi Szynwałd (obecnie nieruchomość stanowi własność prywatną). Teren zielony przy dawnej szkole urządzono w 2016 r. jako park z wieloma ciekawymi gatunkami roślin, głównie drzew. 

lekcja w starej szkole 1962 r.
podczas lekcji 1962 r.
park przy starej szkole w Wielowiczu 2017 r.
park przy starej szkole w Wielowiczu 2017 r.