Zdjęcie przedstawia grupę uczniów i nauczyciel na tle wejścia do starej szkoły w Wielowiczu

 

Wielowicz liczy 194 mieszkańców, co stanowi blisko 3,8% ogółu mieszkańców gminy (5148). Płosków zamieszkuje 50 osób (0,97%). W Wielowiczu znajdują się 42 budynki mieszkalne, natomiast w Płoskowie 9. Mieszkańcy bardzo dbają o porządek i estetykę terenu wokół zabudowań.

Przed domami są ogrody, w których kwitną różnokolorowe kwiaty od wczesnej wiosny po późną jesień. Ilość gospodarstw rolnych stale się zmniejsza. Obecnie już tylko 30% mieszkańców utrzymuje się wyłącznie z rolnictwa. Pozostali pracują w usługach, handlu i oświacie, zarówno na terenie gminy jak i poza nią. Bezrobocie wśród mieszkańców sołectwa jest nieduże, jednak występują nieliczne środowiska dotknięte ubóstwem oraz problemem uzależnień. 

 

      Struktura wiekowa mieszkańców sołectwa wg płci

Wiek
(lata)

Wielowicz
94 mieszkańców

Płosków
50 mieszkańców

Ogółem

K

M

K

M

0 - 6

8

11

2

2

23

7 - 18

13

17

6

5

41

19 - 40

28

35

7

8

78

41 - 65

30

32

6

6

74

>65

11

9

4

4

28

Ogółem

90

104

25

25

244

Źródło: Urząd Gminy Sośno, stan na dzień 31.12.2015 r.