zdjęcie świetlicy i biblioteki od strony wejścia do biblioteki

Właśnie dobiegła końca przebudowa budynku dotychczasowej remizy OSP i sali wiejskiej w Wielowiczu. Jest to kluczowe zamierzenie ujęte w strategii sołectwa opracowanej przez mieszkańców. Mamy nadzieję, że nowa świetlica jak i biblioteka z czytelnią, urządzona w miejscu garażu OSP, posłużą mieszkańcom Wielowicza i okolicznych wsi przez wiele lat.

Jak to w życiu bywa, sama przebudowa trwała tylko 4 miesiące, natomiast przygotowania do tej inwestycji prawie 5 lat. W 2015 r. sołectwo Wielowicz, uchwalając fundusz sołecki, zabezpieczyło środki finansowe na wykonanie dokumentacji przebudowy obiektu. Byliśmy współtwórcami projektu technicznego, w którym próbowaliśmy uwzględnić dotychczasowe nasze marzenia i potrzeby, mając jednak na uwadze możliwości utrzymania obiektu w przyszłości. Pan Wojtek Sienkiewicz, nasz projektant, musiał często stawiać nas na Ziemi, aby "projekt nie bujał w obłokach" i był zgodny z wymogami prawa budowlanego. W ten sposób powstała wspólna koncepcja optymalnego, mamy nadzieję także funkcjonalnego, rozwiązania architektonicznego budynku. Pod koniec 2016 r. projekt był gotowy. Znalazło się w nim miejsce dla biblioteki, którą chcemy przenieść ze starego budynku, gdzie nie ma dostatecznych warunków dla jej funkcjonowania. Wiosną 2017 r. Gmina Sośno otrzymała pozwolenie na budowę.

 

Część biblioteczna znajduje się w miejscu dawnego garażu OSP

Z kolei w następnym roku sołectwo Wielowicz wyraziło zgodę na sprzedaż ziemi sołeckiej z myślą właśnie o sfinansowaniu przez gminę planowanego przedsięwzięcia. Tutaj należy wspomnieć nieżyjącą już Panią Ulkę Kęsik, która jeszcze w latach 90. XX w. zaproponowała by nie sprzedawać wówczas ziemi sołeckiej tylko poczekać do czasu rozbudowy świetlicy i wtedy na ten cel wykorzystać środki finansowe ze sprzedaży. W czerwcu 2019 r. Wójt Gminy Sośno i Marszałek Województwa Kujawsko - Pomorskiego podpisali umowę na dofinansowanie inwestycji ze środków Unii Europejskiej. Na poczatku 2020 roku ogłoszono przetarg na zadanie pn. „Rozbudowa, przebudowa budynku świetlicy wiejskiej z garażem osp wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską i bibliotekę z czytelnią w Wielowiczu”. Przetarg rozstrzygnięto w marcu. Wygrała FIRMA HANDKOR Pana Kazimierza Korczaka, która sprawnie uwinęła się z zadaniem. Bardzo sympatyczni i doświadczeni fachowcy nie mogli się opędzić od naszych uwag i próśb dotyczących a to płytek na ściany i podłogi, a to usytuowanie grzejników, a to koloru farb, brudnika, budowy tarasu, schodów, oświetlenia, gniazdek itp. … Trzeba powiedzieć uczciwie, że dobrze trafiliśmy na wykonawcę. Oprócz rzetelnie wykonanej roboty, bardzo dużo cennych uwag i sugestii ze strony Firmy pomoże nam lepiej w przyszłości korzystać z obiektu.

Wyremontowana duża sala świetlicy. U góry widoczna składana ściana (4 m.b.) pomiędzy salą i biblioteką umożliwi powiększenie pomieszczeń podczas zebrań wiejskich i innych spotkań, na których potrzeba większej przestrzeni.

 

Obecnie trwają procedury związane z odbiorem służb sanitarnych, straży pożarnej i nadzoru budowlanego. W wolnych chwilach mieszkańcy porządkują otoczenie obiektu poprzez nasadzanie krzewów i kwiatów.

To oczywiście jeszcze nie koniec. W najbliższym czasie czeka nas jeszcze zwiezienie sprzętu do świetlicy, który przed remontem został wywieziony i zabezpieczony. Trwa także realizacja zamówienia publicznego prowadzona przez Urząd Gminy, przy współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną i Gminnym Domem Kultury w Sośnie, związana z wyposażeniem m.in. biblioteki i czytelni. Przy "dobrych wiatrach" biblioteka w nowym miejscu rozpocznie swoje działanie na przełomie września i października.

Część dobudowana, widok z korytarza: na górnym zdjęciu po lewej wejścia do ubikacji, po prawej do zaplecza kuchennego. Na dolnym zdjęciu zaplecze kuchenne.

 

 

Mała sala świetlicy, połączona okienkiem z zapleczem kuchennym. Wyjście na taras i dalej na plac rekreacyjny.

Tymczasem, jako mieszkańcy sołectwa Wielowicz, dziękujemy Panu Wójtowi i Radnym gminnym za zrozumienie i życzliwość przy wprowadzaniu tego zamierzenia do planów gminnych oraz wszystkim, którzy przyczynili się do zrealizowania tej inwestycji. Osobne podziękowania kierujemy do Pani Kierownik Iwony Sikorskiej z Urzędu Gminy za osobiste zaangażowanie się w organizację i wykonanie tego zamierzenia. Myślę, że będzie jeszcze czas na wspólne spotkanie mieszkańców by móc świętować to wydarzenie, i oczywiście podziękować wszystkim dobrym ludziom, którzy przyczynili się do zrealizowania inwestycji.