Logo Sołectwa Wielowicz

Organizacja sołectwa

Sołectwo Wielowicz jest jednostką pomocniczą Gminy Sośno. Stanowią je mieszkańcy zamieszkali na terytorium wsi Płosków i Wielowicz.