1.  Realizacja wydatków funduszu sołeckiego w 2017r.
 •  usługi równania dróg 1.500,00 zł
 • zakup materiałów na utwardzenie wjazdów w kier. bazy Kółka Rolniczego i w kierunku „starej szkoły” 2.497,00 zł
 • naprawa drogi gruzobetonem w Wielowiczu 6.996,00 zł
 • wykaszanie terenów zielonych 1.000,00 zł
 • konserwacja terenów wiejskich 308,70 zł
 • zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (sprzęt AGD: maszynka gazowa i warnik do wody 10l) 1558,30 zł
 • usługa założenia strony internetowej sołectwa 680 zł

Razem: 14.540 zł

Zrealizowane przedsięwzięcia wykonano zgodnie z planem podziału funduszu sołeckiego na 2017r.

 1. Podobnie jak w poprzednim latach Sołtys i Rada Sołecka brała czynny udział w cyklicznym spotkaniu „Kolędowanie” (w 2016r. Pochód Trzech Króli). Pomagaliśmy w organizacji Rajdu rowerowego organizowanego przez Krajeński Park Krajobrazowy, paniom z KGW przy stoiskach kulinarnych na Targach Ogrodniczo-Rolniczych i Dniu Żurawia w Sypniewie, przy organizacji wystawy Stołów Wigilijnych w Sępólnie Kraj.
 2. Udział w akcji „nawałnica”, zebraniach sołtysów, sesjach Rady Gminy itp.
 3. Prace polegające na utrzymaniu ładu i czystości wsi, świetlicy wiejskiej, prace konserwacyjne oraz utrzymanie terenów zielonych wykonane były we własnym zakresie oraz przez osoby przydzielone z Gminnego Ośrodka Pomocy O utrzymanie porządku wokół świetlicy zadbały również Panie z KGW.
 4. Podjęto Uchwałę o sprzedaży ziemi wiejskiej (na poczet rozbudowy świetlicy wiejskiej z adaptacją garażu OSP na bibliotekę) – sprawa w toku.
 5. Uchwalenie podziału funduszu sołeckiego na 2018 r. Inwestycje zaplanowane i w części już zrealizowane w br. to:
 • wykonanie dokumentacji na przyłącze prądu na boisku w Szynwałdzie (wspólnie z Szynwałdem) -750,00 zł
 • inwestycje drogowe (równanie dróg, utwardzenie wjazdów w kierunku P.Toczko, naprawa drogi gruzobetonem - odcinek ok. 72 mb - 9.547,68 zł,
 • zakup namiotu 4.000 zł,
 • zakup kosiarki 2.500 zł,
 • zakup paliwa i konserwacja terenów wiejskich – 1.500 zł. 

Wielowicz, 10.04.2018r.