zdjęcie przedstawia 1 stronę kroniki KGW

Od wielu lat KGW Wielowicz prowadzi dokumentację działań koła w postaci kroniki. Pani Florianna Szulc, była przewodnicząca KGW, niegdyś mieszkanka Wielowicza, zapoczątkowała działania kronikarskie.

zdjęcie przedstawia członkinie Koła Gospodyń Wiejskich podczas obchodów 25 lecia Koła sympatyków Koła

Koło Gospodyń Wiejskich, jako jednostka organizacyjna Kółka Rolniczego, działa już od 1948 roku i zrzesza kobiety mieszkające we wsiach Wielowicz, Szynwałd i Płosków. Obecnie liczy 32 członkinie (grudzień 2017 r.). KGW organizuje spotkania m.in. z okazji: Dnia Babci, Dnia Kobiet, Dnia Matki i Dziecka, spotkania opłatkowe połączone ze śpiewaniem kolęd, jasełkami itp. Ponadto organizowane są festyny na świeżym powietrzu, a także wieczorki taneczne.